Bugün:1
 Tıklanma:8
 Online:
 İpniz:44.200.25.51
SonMega
SonMega Sitemize Hoş Geldiniz

Hadis

Elbiselerden beyaz olanları giyin

ayet hadis dua381 Elbiselerden beyaz olanları giyin

“ Elbiselerden beyaz olanları giyin. Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerdir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin.”
 

Sizin keyfî arzularınıza uymayacağım

ayet hadis dua380 Sizin keyfî arzularınıza uymayacağım

56 – De ki: “Allah’tan başka taptığınız şeylere ibadet etmem bana yasak kılındı.” De ki: “Sizin keyfî arzularınıza uymayacağım; yoksa şaşırmış olurum.”

En’âm Sûresi

(Dövüştürmek için) hayvanların arasını kızıştırmayı yasakladı

ayet hadis dua379 (Dövüştürmek için) hayvanların arasını kızıştırmayı yasakladı

“ Resulullah (sav) (dövüştürmek için) hayvanların arasını kızıştırmayı yasakladı.”
 

Rabbiniz merhameti kendi Zatına temel bir ilke edinmiştir

ayet hadis dua378 Rabbiniz merhameti kendi Zatına temel bir ilke edinmiştir

54 – Âyetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman onlara:
“Selam sizlere! de.
Rabbiniz merhameti kendi Zatına temel bir ilke edinmiştir.
Sizden kim bilmeyerek bir günah işler de sonra ardından tövbe eder ve halini düzeltirse Onun da gafur ve rahîm (çok affedici ve merhametli) olduğunu bilmelidir.”
55 – Mücrimlerin yolu, müminlerin yolundan ayırt edilsin diye, böylece âyetleri tam tamına açıklıyoruz.
 

Hiçbir canlıyı (atışlarınıza hedef) ittihaz etmeyin

ayet hadis dua375 Hiçbir canlıyı (atışlarınıza hedef) ittihaz etmeyin

“ Kendisinde ruh olan hiçbir canlıyı (atışlarınıza hedef) ittihaz etmeyin.”
 

Kimin lütfuna daha lâyık olduğunu bilmez olur mu?

ayet hadis dua374 Kimin lütfuna daha lâyık olduğunu bilmez olur mu?

53 – Biz onlardan kimini kimi ile, neticede “Allah bula bula aramızdan bunları mı lütfuna lâyık gördü?” desinler diye, işte böyle imtihan ettik. Allah kimin şükrettiğini, kimin lütfuna daha lâyık olduğunu bilmez olur mu? [11,27; 46,11; 19,73]

Bedduada bulunmayın

ayet hadis dua367 Bedduada bulunmayın

“ Birbirinize, ALLAH’ın laneti, ALLAH’ın gadabı ve cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın.”

İnanan o kimseleri sen Kur’ân’la uyar

ayet hadis dua368 İnanan o kimseleri sen Kur’ân’la uyar

51 – Allah’tan başka birtakım tanrıların, Allah’ın huzurunda toplandıklarında kendilerini kurtaracaklarına inanan o kimseleri sen Kur’ân’la uyar ki, Onun huzurunda kendilerini savunacak ne bir hamileri, ne de bir şefaatçileri olmayacaktır. Böylece umulur ki bu şirkten sakınırlar. [23,57; 13,21]

En’âm Sûresi

“Ben meleğim” de demiyorum

ayet hadis dua365 “Ben meleğim” de demiyorum

50 – De ki: “Ben, size Allah’ın hazîneleri benim yanımdadır” demiyorum. Yok, “Ben gaybı bilirim.”  Yok, “Ben meleğim” de demiyorum.

Bana ne vahyediliyorsa, ben ancak ona tabi olurum” De ki: “Kör, görenle bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? [13,19]

 

Ben rahmet olarak gönderildim

ayet hadis dua360 Ben rahmet olarak gönderildim

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav)’a:
“ Ey ALLAH’ın Resulü! Müşriklere beddua et, onları lanetle!” denmişti. Şu cevabı verdi:
“ Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil!”
 

Kendini ve işlerini düzeltirse onlara asla korku yoktur

ayet hadis dua361 Kendini ve işlerini düzeltirse onlara asla korku yoktur

48 – Biz peygamberleri sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. O halde kim iman eder, kendini ve işlerini düzeltirse onlara asla korku yoktur. Onlar hiçbir üzüntüye de mâruz kalmayacaklardır.
49 – Âyetlerimizi yalan sayanlar ise isyan edip yoldan çıkmalarından ötürü azaba uğrayacaklardır.
 

İtham edilen arkadaşında bunlar yoksa, kelime kendine dönderilir

ayet hadis dua359 İtham edilen arkadaşında bunlar yoksa, kelime kendine dönderilir

“ Bir kimse diğer bir kimseyi fıskla veya küfürle itham etmesin. Aksi takdirde, itham edilen arkadaşında bunlar yoksa, kelime kendine dönderilir.”
 

Zalim topluluktan başkası mı helâk olacak?

ayet hadis dua358 Zalim topluluktan başkası mı helâk olacak?

47 – De ki! “Söylesenize bana: Eğer Allah’ın azabı, ansızın yahut göz göre göre size gelirse zalim topluluktan başkası mı helâk olacak?” [6,82]
 

İki kişinin söyledikleri(nin vebali)

ayet hadis dua355 İki kişinin söyledikleri(nin vebali)

“ Sövüşen iki kişinin söyledikleri(nin vebali), mazlum olan tecavüzde bulunmadıkça başlayana aittir.”
 

Bak, âyetlerimizi nasıl türlü türlü açıklıyoruz

ayet hadis dua354 Bak, âyetlerimizi nasıl türlü türlü açıklıyoruz

45 – Alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun ki böylece, zulmedip duran o gürûhun arkası kesildi.
46 – De ki: “Söyleyin bakalım: Eğer Allah işitme ve görme duyunuzu alır, kalplerinizin üstüne bir de mühür vurursa Allah’tan başka hangi tanrı onları size geri getirebilir?”
Bak, âyetlerimizi nasıl türlü türlü açıklıyoruz da, sonra onlar nasıl yüzçeviriyorlar! [67,23; 8,24; 10,31]
 

O memurdur, (Allah’ın emriyle) iş görmektedir

ayet hadis dua353 O memurdur, (Allahın emriyle) iş görmektedir

“Sakın rüzgara lanette bulunmayın. O memurdur, (ALLAH’ın emriyle) iş görmektedir. Şunu bilin ki, kim bir şeye haksızlıkla lanet ederse, lanet kendisine döner.”
 

Kendilerine verilen öğütleri terkedip unutunca

ayet hadis dua352 Kendilerine verilen öğütleri terkedip unutunca

44 – Kendilerine verilen öğütleri terkedip unutunca üzerlerine her şeyin, her zevk ve nimetin kapılarını açtık.
Nihayet kendilerine verilen bu genişlik ve serbestlikle tam ferahlandıkları sırada, ansızın onları kıskıvrak yakaladık da bir anda bütün ümitlerini kaybediverdiler!
 

Ne kaba ve çirkin sözlü, ne de hayasızdır

ayet hadis dua373 Ne kaba ve çirkin sözlü, ne de hayasızdır

“ Mü’min ne ta’n edici, ne lanet edici, ne kaba ve çirkin sözlü, ne de hayasızdır.”
 

Niyaz edenleri yanından kovma

ayet hadis dua372 Niyaz edenleri yanından kovma

52 – Sabah akşam Rab’lerine, sırf O’nun cemaline ve rızasına müştak olarak niyaz edenleri yanından kovma. Ne sen onlardan, ne de onlar senden sorumlu değilsiniz ki onları kovup da zalimlerden olasın. [18,28; 26,112-114]

En’âm Sûresi

Laneti çok yapanlar

ayet hadis dua369 Laneti çok yapanlar

“ Laneti çok yapanlar kıyamet günü şefaatçi olamazlar, şehid de olamazlar.”
 
buraya sitenizin ismini yazin
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol